Wie is LWTN:

Wij zijn gespecialiseerd in een breed scala aan technologieën, producten en diensten waarbij water een grote rol speelt.

Als u op zoek bent naar een waterbehandelingsbedrijf dat u kan ondersteunen op het gebied van technische expertise, hoogwaardige kosteneffectieve producten, dan zijn wij van mening dat wij de ideale keuze zijn. LWTN heeft de branchekennis waar u naar op zoek bent. Tevens brengt onze passie u verder en zijn we uiteraard trots op wat we doen.

We zijn erop gericht onze klanten te ondersteunen bij inventariseren van het juiste watersysteem voor uw applicatie.

Duurzaamheid

We beheren onze watersystemen op duurzame wijze en verminderen zoveel mogelijk de kosten.

In plaats van dingen weg te gooien als ze hun doel hebben gediend, geloven we dat alles wat we kopen, gebruiken of consumeren moet worden gerecycled of omgezet in energie. We ondersteunen een circulaire economie waar water standaard wordt hergebruikt, bijproducten van waterzuivering kunnen worden gebruikt voor energieopwekking of bemesting van gewassen, producten worden ontworpen om langer mee te gaan en duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons leven. Alles wat we doen, werkt aan het realiseren van deze visie voor onze klanten.

Kwaliteit en accreditaties

Wij geloven dat kwaliteit en milieu de hoekstenen zijn van onze bedrijfsstrategie. We zijn er trots op hoogwaardige producten en diensten te bieden naast duurzame oplossingen en op deze manier ondersteunen we u bij het bereiken van uw kwaliteits-, gezondheids- en veiligheids- en milieudoelstellingen.

Gezondheid en Veiligheid

Veiligheid is ieders zaak. We moeten allemaal een rol spelen om te zorgen dat de werkplek veilig is.

Ons primaire doel is om de gezondheid van onze werknemers en anderen die getroffen zijn door onze ondernemingen te beschermen. Door voldoende middelen ter beschikking te stellen, zorgen we ervoor dat we onze mensen beschermen, werken veilig uitvoeren en onze wettelijke verplichtingen nakomen.

Missie

We willen dat het bedrijfsproces van industriële relaties zeker, zorgeloos en efficiënt(er) verloopt door onze adviezen, technische producten en diensten binnen ons vakgebied. We adviseren daartoe (maatwerk)oplossingen, denken geïnteresseerd mee, leveren en installeren de meest geschikte apparatuur, vervangen en onderhouden onderdelen en installaties.

Producten

We bieden A-merken en A-kwaliteit, ofwel professionele producten en services.

Service en onderhoud

Wij bieden service en onderhoud. Reactief of pro-actief. On site en in onze werkplaats. 24/7.

Cultuur

We kennen een nuchtere doe-cultuur; gebaseerd op de fascinatie voor techniek, openhartige klantgerichtheid, afspraak is afspraak en het willen koesteren van goede en duurzame relaties en leveranciers.

Bedrijfsmotto

Doe waar je goed in bent is ons bedrijfsmotto. Plezier in het werk geeft de dag bovendien extra glans. Die twee samen betekent dat de klant of leverancier elke dag een blije, gemotiveerde en geïnspireerde gesprekspartner met de juiste kennis..